Opmåling af Gudenåen

Nørreålav opmåler dele af Gudenåen med højteknologisk udstyr. Formanden for ålavet, Steen Rasmussen, har vist os hvordan de benytter Emlid Reach RS2 på deres båd, til at foretage præcisionsopmålinger af gudenåen.

Positionsdataene sammenholdes med ultralydsscanning som måler åens dybde og bredde.

Korrektionsdata fra RTKconnect

Strækningen som Ålavet sejler på er 25 kilometer lang. Derfor har de ikke mulighed for at sætte egen base-station op, og er afhængige af at modtage korrektionsdata via dataforbindelsen på Emlid Reach’en.

Ålavet har med stor succes været de første til at teste RTKconnect-netværket i Midtjylland på en længere strækning.

Rapportering af data

Dataene fra dagens sejlads bliver lagt ind i en rapport hvor det visuelt er nemt at se, hvor der er udfordringer med vand-gennemstrømningen på Gudenåen.

I videoen neden for kan du se hvordan resultatet af rapporten er.