Sådan håndterer vi personoplysninger

Sådan håndterer vi dine personoplysninger når du handler dit GPS eller RTK udstyr hos RTKconnect.

Hos RTKconnect ApS håndterer vi kun et yderst begrænset niveau af personoplysninger som vedrører de oplysninger du selv giver, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse og adresse. Neden for kan du læse hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Behandling

RTKconnect ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation med Kunden.

Den registreredes rettigheder

RTKconnect ApS efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering)

Opbevaring og videregivelse

RTKconnect ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

Kontakt

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte RTKconnect ApS's data-anvsarlige, Andreas Krickhahn Larsen på kontakt@rtkconnect.dk eller tlf. +45 2165 5660

Artikler og nyheder leveret til din indbakke

Tilmeld din mailadresse her: